Priemyselné batérie

TRACTION BULL NASS

Traction Bull Nass je olovokyselinová batéria s tekutým elektrolytom. Používa sa všade tam, kde je vyžadovaná dlhá životnosť, vysoká spoľahlivosť a výkon, rovnako ako odolnosť proti cyklickému namáhaniu. Spektrum možných spôsobov využitia výkonnej, hospodárnej a ekologickej batérie Traction Bull Nass je veľmi rozsiahle.

Plniaci systém
Za účelom automatického nahradzovania vody spotrebovanej pri elektrolýze možno batérie Banner Traction Bull vybaviť plniacim systémom, ktorý zaručí ich rýchle, bezpečné a čisté doplňovanie. Tieto plniace systémy uľahčujú údržbu a predlžujú životnosť batérie.

Cirkulácia elektrolytu
Pri maximálnom namáhaní zaisťuje čerpadlový modul počas nabíjania homogénne premiesenie elektrolytu. To zabraňuje stratifikácii elektrolytu resp. teplotnej stratifikácii. V praxi to znamená: až o 20% menšia spotreba energie, až o 30% kratšie doby nabíjania, až o 80% nižšia spotreba vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu

 • Technológia rúrkových dosiek

 • Dlhá životnosť

TRACTION BULL GEL

Jedna technická inovácia otvára tejto trakčnej batérii od spoločnosti Banner rozsiahle oblasti použitia: Elektrolyt je naviazaný v géle. Preto je táto batéria absolútne bezúdržbová a bezpečná proti vytečeniu. Miera plynovania počas prevádzky je mimoriadne nízka. Vďaka týmto vlastnostiam je batéria Traction Bull Gel ideálna na špeciálne úlohy: Ide špeciálne o oblasti použitia, pri ktorých je vyžadovaná čistota a hygiena v kombinácii s bezúdržbovosťou - práve tam ponúkajú bezpečné gélové batérie optimálny výkon.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu
 • Technológia rúrkových dosiek
 • Dlhá životnosť
 • Bezpečná proti vytečeniu

TRACTION BULL V NEVÝBUŠNOM PREVEDENÍ

Riešenie pre oblasť pohonu podlahových dopravných vozíkov v prostrediach ohrozených výbuchom. Nové batérie pre pohony Traction Bull Ex zo špeciálne certifikovaného radu batérií na použitie v zónach 1-2 (plyn) a 21-22 (prach).
Podstatné a viditeľné rozdiely v porovnaní s bežnou trakčnou batériou spočívajú v zapuzdreniu energetických článkov v špeciálnych vaničkách so stupňom krytia IP 23, so zodpovedajúcimi ventilačnými otvormi, ako aj vybavenie špeciálnymi konektormi (pre zdvíhací vozík alebo nabíjačku), vďaka ktorým sa vylúčilo riziko iskrenia.
Výroba a servis tohto druhu batérií je vyhradená iba niekoľkým výrobcom, ktorí sú držiteľmi certifikácie ATEX, medzi ktoré patrí aj spoločnosť Banner.

V súvislosti s výrobou a používaním bioplynu a ekologickým využívaním aktívnych skládok neustále pribúdajú nové oblasti použitia.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu

 • Technológia rúrkových dosiek

 • Dlhá životnosť

 • Vane so stupňom krytia IP 23

STAND BY BULL GiV

Batérie Banner Stand by Bull Block GiV sú uzavreté, ventilom riadené olovené batérie s elektrolytom naviazaným v rúne. Používajú sa ako v oblasti aplikácií s vysokými hodnotami prúdu (zdroje UPS*), tak aj pre zariadenia s dlhodobým zaťažovaním (bezpečnostné osvetlenie) po dobu niekoľkých hodín. V poslednej dobe nachádzajú tieto batérie stále častejšie uplatnenie aj v aplikáciách spojených s voľnočasovými aktivitami, rovnako ako v domácnostiach. Pri výbornom pomere ceny a výkonu predstavujú tieto batérie spoľahlivé a absolútne bezúdržbové zdroje napájania elektrickým prúdom.

* UPS = Uninterruptible Power Supply - zdroj neprerušovaného napájania

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Uzavretá a riadená ventilom

 • Skvelý pomer ceny a výkonu

STAND BY BULL GiVC

Batérie Banner Stand by Bull Block GiVC sú uzavreté, ventilom regulované olovené batérie s elektrolytom naviazaným v GÉLU. Tieto batérie sú po celú dobu použitia absolútne bezúdržbové a možno ich prevádzkovať v akejkoľvek polohe. Vďaka robustnej konštrukcii a vysokej hustote energie je možné použiť ich ako v paralelnom pohotovostnom režime, tak aj v oblasti malých trakčných pohonov.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Uzavretá a riadená ventilom

 • Absolútne bezúdržbová

 • Použiteľná v akejkoľvek polohe

STAND BY BULL NASS

Typový rad OPzS

Banner Stand by Bull OPzS sú uzavreté olovené batérie vyvinuté pre kapacitné vybíjanie. Tieto výrobky sa vyznačujú veľkou odolnosťou proti cyklickému namáhaniu a dlhou dobou použiteľnosti. Vďaka veľmi dobrému pomeru medzi cenou a výkonom patria k hlavným oblastiam uplatnenia týchto batérií použitie v telekomunikačných zariadeniach, zdrojoch jednosmerného elektrického prúdu, priemyselných zariadeniach, systémoch záložného napájania vo verejných budovách a v zdravotníckych zariadeniach a tiež akumulácia energie z obnoviteľných zdrojov.

Typový rad OGi

Banner Stand by Bull OGi sú uzavreté olovené batérie vyvinuté na univerzálne použitie. Tieto akumulátory energie sú vhodné ako pre veľmi krátke doby vybíjania s vysokými hodnotami prúdu, ako aj na kapacitné vybíjanie po dlhšiu dobu.
Nachádzajú uplatnenie v elektrárňach, transformačných staniciach, zdrojoch UPS a priemyselných zariadeniach, systémoch bezpečnostného osvetlenia, systémoch záložného napájania a ako štartovacie batérie pre dieselové motory núdzových zdrojov elektrickej energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu

 • Dlhá doba použiteľnosti

STAND BY BULL AGM

Batérie Banner Stand by Bull Bloc AGM sú uzavreté, ventilom riadené olovené batérie s elektrolytom naviazaným v rúne. Tieto blokové batérie sa vyznačujú vysoko univerzálnou použiteľnosťou a absolútne bezúdržbovým prevedením.
K výhodám patrí aj dlhá doba ich použiteľnosti, vysoká hustota energie a kompatibilné rozmery skrinky. Tieto batérie sa používajú najmä v oblasti zdrojov UPS*, ako štartovacie batérie dieselových motorov a v oblasti obnoviteľných energií.

* UPS = Uninterruptible Power Supply - zdroj neprerušovaného napájania

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Dlhá doba použiteľnosti

 • Vysoká hustota energie

 • Kompatibilné rozmery skrinky

 • Bezpečná proti vytečeniu

STAND BY BULL GEL

Batérie Banner Stand by Bull Bloc GEL sú uzavreté, ventilom riadené olovené batérie s gélovým elektrolytom. Tieto blokové batérie sa vyznačujú robustným, univerzálne použiteľným a absolútne bezúdržbovým prevedením. K výhodám patrí aj dlhá doba ich použiteľnosti, vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu a kompatibilné rozmery skrinky. Tieto batérie sa používajú najmä v oblasti mobilných telekomunikácií, obnoviteľných energií ako akumulátory energie, v zdravotníckych zariadeniach a v systémoch bezpečnostného osvetlenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Dlhá doba použiteľnosti

 • Vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu

 • Kompatibilné rozmery skrinky

 • Bezpečná proti vytečeniu